Nickname registratie

Hier vindt u informatie en vaakgestelde vragen over nickname registraties.

1. Kan ik mijn nickname registreren?

Ja, dit kan via NickServ, een robot die de nickname registraties verwerkt. Let wel op, als u uw nickname registreert is deze registratie voor 90 dagen geldig. Telkens u terug op de chat komt en zich identificeert met uw wachtwoord voor uw geregistreerde nickname zal er weer vanaf 90 dagen afgeteld worden. Indien u uw nickname langer dan 90 dagen niet gebruikt zal deze komen te vervallen en komt dan hierbij weer vrij voor eventuele registratie door iemand anders.

2. Hoe registreer ik mijn nickname?

Noot: Het is aangeraden om deze hele tekst eerst volledig door te lezen alvorens uw nickname te registreren om eventuele problemen of fouten te voorkomen.

Stap 1 van 2:

Voor het registreren van uw nickname moet u op de chat zitten. Vervolgens moet u het volgende commando typen in de tekstbalk onderaan, waar u ook uw chatberichten normaal gezien typt:
/msg NickServ REGISTER wachtwoord e-mailadres
Vervang wachtwoord door een zelfgekozen, niet makkelijk te raden wachtwoord, en vervang e-mailadres door een geldig e-mailadres. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig en kan maximaal 32 karakters lang zijn en mag geen spaties bevatten.
Let goed op de /, deze moet helemaal vooraan staan, anders riskeert u dat het commando op de chatroom terechtkomt waar iedereen vervolgens meteen uw gekozen wachtwoord en uw e-mailadres zal kunnen zien, en zal ook de registratie niet lukken.
Het is daarom aangeraden dit te doen in het ChatBelgië tabblad (dit tabblad staat linksboven in de zwarte balk vlak naast de namen van de chatrooms waar u zich op dat moment in bevindt). Dit is voor het geval u toch een typfout moest maken, dan komt het tenminste niet in de chatroom terecht.

Indien de registratie lukt (of mislukt) zal NickServ dit meteen bevestigen door u een bericht te sturen op de chat. Indien het gelukt is zal u ook een e-mail ontvangen met verdere instructies om uw registratie te bevestigen.

Stap 2 van 2:

In de e-mail die u ontvangt zal een laatste instructie staan om de registratie te bevestigen, in de vorm van een nieuwe commando met een hoofdlettergevoelige code die u ook moet typen in de tekstbalk onderaan. Dit commando ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
/msg NickServ CONFIRM 13uObqAvLwta
U kunt dit rechtstreeks vanuit de e-mail selecteren om vervolgens te kopiëren en dan te plakken in de tekstbalk, of u kan het ook zelf manueel over typen. Welke manier u ook kiest, let er wel op dat u de aanhalingstekens (") die voor- en achteraan het commando staan niet mee over neemt, maar wel alles er tussenin.

Indien het lukt (of mislukt) zal NickServ dit meteen bevestigen door u een bericht te sturen op de chat. Indien gelukt, dan is de registratie voltooid. Zie ook het volgende punt (Mijn nickname is geregistreerd, hoe kan ik nu gebruik maken hiervan?) voor informatie over hoe u nu uw nieuw geregistreerde nickname kunt gebruiken bij een volgend bezoek aan onze chat.

3. Mijn nickname is geregistreerd, hoe kan ik nu gebruik maken hiervan?

Wanneer u onze website opent en een chatroom kiest komt u op een pagina terecht waar u uw nickname in typt. Typ hier uw eerder geregistreerde nickname in en vink het vakje aan naast de vraag Is je nickname geregistreerd?. Hierdoor verschijnt er een extra veld genaamd Wachtwoord. Hier typt u uw wachtwoord in en dan klikt u op de groene Start knop om aan te melden.

Een alternatieve manier om uzelf te identificeren als eigenaar van de geregistreerde nickname is om het volgende commando te typen wanneer u bent aangemeld op de chat:
/msg NickServ IDENTIFY nickname wachtwoord
Vervang nickname door uw nickname, en wachtwoord door uw wachtwoord.
Let goed op de /, deze moet helemaal vooraan staan, anders riskeert u dat het commando op de chatroom terechtkomt waar iedereen vervolgens meteen uw wachtwoord zal kunnen zien, en zal ook het identificeren mislukken.

Indien het lukt (of mislukt) zal NickServ dit meteen bevestigen door u een bericht te sturen op de chat. Let ook op dat deze alternatieve manier beperkt is in tijd: wanneer u zich aanmeldt op de chat moet u het bovenstaande IDENTIFY commando binnen de 60 seconden uitvoeren, anders wordt uw nickname veranderd naar GastXXXXX, zie ook het volgende punt: Mijn nickname is opeens automatisch veranderd naar GastXXXXX, hoe komt dit?.

4. Tijdens het registreren is mijn verbinding met de chat weggevallen (of ik heb deze zelf afgesloten) nog voor ik mijn e-mailadres heb bevestigd. Wanneer ik nu telkens op de chat kom veranderd mijn nick automatisch naar GastXXXXX ondanks dat ik mijn nickname en wachtwoord invul op de startpagina.

Dit komt omdat u nog uw e-mailadres moet bevestigen. Door het vroegtijdig verlaten van de chat treedt dit probleem nu op.

Voor de volgende stappen gaan we er van uit dat u op dit moment op de chat bent aangemeld en dat u een GastXXXXX nickname heeft.

U kunt uw e-mailadres als volgt bevestigen:

Stap 1, identificeren:

Typ het volgende commando:
/msg NickServ IDENTIFY nickname wachtwoord
Vervang nickname door uw nickname, en wachtwoord door uw wachtwoord.
Let goed op de /, deze moet helemaal vooraan staan, anders riskeert u dat het commando op de chatroom terechtkomt waar iedereen vervolgens meteen uw wachtwoord zal kunnen zien, en zal ook het identificeren mislukken.

Stap 2, uw normale nickname terugnemen:

Typ het volgende commando:
/NICK nickname
Vervang nickname door uw nickname.

Stap 3, uw e-mailadres bevestigen:

Keer hiervoor terug naar de bovenstaande vraag Hoe registreer ik mijn nickname? en hervat vanaf Stap 2 van 2.

5. Mijn nickname is opeens automatisch veranderd naar GastXXXXX, hoe komt dit?

Dit komt omdat u een geregistreerde nickname probeert te gebruiken.

Indien het uw eigen nickname is hebt u wellicht bij het aanmelden een foutief wachtwoord ingevoerd of zelfs vergeten in te voeren. Wanneer dit gebeurd is de betreffende nickname voor 2 minuten geblokkeerd. Wanneer de 2 minuten om zijn kunt u uw nickname weer nemen en opnieuw proberen door bijvoorbeeld even de chat te verlaten en terug te komen, door de website te verversen in uw browser.

Een alternatieve manier zonder de chat te moeten verlaten is om uzelf te identificeren als eigenaar van de geregistreerde nickname door het volgende commando te typen wanneer u bent aangemeld op de chat:
/msg NickServ IDENTIFY nickname wachtwoord
Vervang nickname door uw nickname, en wachtwoord door uw wachtwoord.
Let goed op de /, deze moet helemaal vooraan staan, anders riskeert u dat het commando op de chatroom terechtkomt waar iedereen vervolgens meteen uw wachtwoord zal kunnen zien, en zal ook het identificeren mislukken.

Na het identificeren kan u uw nickname terug nemen. Indien het toch nog niet lukt kan het zijn dat de blokkering nog niet verlopen is. U kan wachten tot de tijd verstreken is, of u kunt het bespoedigen met het volgende commando:
/msg NickServ RELEASE nickname
Vervang nickname door uw nickname.
Hierna zou het moeten lukken om uw nickname terug te nemen.

Indien het lukt (of mislukt) zal NickServ dit meteen bevestigen door u een bericht te sturen op de chat.

6. De nickname dat ik wou is reeds geregistreerd, kan ik hier iets aan doen?

Nee, de nickname registratie werkt op een wie het eerst komt, het eerst maalt principe. Moesten we weliswaar misbruik vaststellen, waarbij iemand bijvoorbeeld een nickname geregistreerd heeft puur om iemand anders te pesten, dan kunnen we deze nickname eventueel weer vrij geven.

7. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe stel ik een nieuwe in?

Om terug toegang te krijgen tot uw geregistreerde nickname als u uw wachtwoord vergeten bent moet u het volgende commando typen:
/msg NickServ RESETPASS nickname e-mailadres
Vervang nickname door uw nickname, en e-mailadres door uw e-mailadres dat u gebruikte ten tijde van de registratie.
Let goed op de /, deze moet helemaal vooraan staan, anders riskeert u dat het commando op de chatroom terechtkomt waar iedereen vervolgens meteen uw e-mailadres zal kunnen zien, en zal ook het opnieuw instellen van het wachtwoord mislukken.
U zal een e-mail ontvangen met verdere instructies.

In de e-mail die u ontvangt zal een laatste instructie staan om de aanvraag te bevestigen, in de vorm van een nieuwe commando met een hoofdlettergevoelige code die u ook moet typen in de tekstbalk onderaan. Dit commando ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
/msg NickServ CONFIRM Piet bO3WmzCEvMUt
U kunt dit rechtstreeks vanuit de e-mail selecteren om vervolgens te kopiëren en dan te plakken in de tekstbalk, of u kan het ook zelf manueel over typen. Welke manier u ook kiest, let er wel op dat u de aanhalingstekens (") die voor- en achteraan het commando staan niet mee over neemt, maar wel alles er tussenin.

Indien het lukt (of mislukt) zal NickServ dit meteen bevestigen door u een bericht te sturen op de chat.

Typ nu het volgende commando om uw nickname terug te nemen:
/NICK nickname
Vervang nickname door uw nickname.

Nadat u de instructies hebt uitgevoerd moet u uw wachtwoord opnieuw instellen, zie hiervoor het volgende punt: Ik wil mijn wachtwoord wijzigen, hoe doe ik dat?.

8. Ik wil mijn wachtwoord wijzigen, hoe doe ik dat?

Om uw wachtwoord te wijzigen moet u het volgende commando typen terwijl u aangemeld bent met uw geregistreerde nickname:
/msg NickServ SET PASSWORD nieuw-wachtwoord
Vervang nieuw-wachtwoord door een nieuw wachtwoord.
Let goed op de /, deze moet helemaal vooraan staan, anders riskeert u dat het commando op de chatroom terecht komt waar iedereen vervolgens meteen uw nieuwgekozen wachtwoord zal kunnen zien, en zal ook het wachtwoord niet gewijzigd worden.

Indien het lukt (of mislukt) zal NickServ dit meteen bevestigen door u een bericht te sturen op de chat.

9. Ik wil mijn e-mailadres wijzigen, hoe doe ik dat?

Om uw e-mailadres te wijzigen moet u het volgende commando typen terwijl u aangemeld bent met uw geregistreerde nickname:
/msg NickServ SET EMAIL nieuw-e-emailadres
Vervang nieuw-e-emailadres door een nieuw geldig e-mailadres.
Let goed op de /, deze moet helemaal vooraan staan, anders riskeert u dat het commando op de chatroom terecht komt waar iedereen vervolgens meteen uw nieuwe e-mailadres zal kunnen zien, en zal ook het e-mailadres niet gewijzigd worden.
U zal een e-mail ontvangen met verdere instructies op het nieuwe e-mailadres.

In de e-mail die u ontvangt zal een laatste instructie staan om de wijziging te bevestigen, in de vorm van een nieuwe commando met een hoofdlettergevoelige code die u ook moet typen in de tekstbalk onderaan. Dit commando ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
/msg NickServ CONFIRM rw3OlkP2wK6H
U kunt dit rechtstreeks vanuit de e-mail selecteren om vervolgens te kopiëren en dan te plakken in de tekstbalk, of u kan het ook zelf manueel over typen. Welke manier u ook kiest, let er wel op dat u de aanhalingstekens (") die voor- en achteraan het commando staan niet mee over neemt, maar wel alles er tussenin.

Indien het lukt (of mislukt) zal NickServ dit meteen bevestigen door u een bericht te sturen op de chat.

10. Mijn nickname is geregistreerd, kan iemand anders die nu nog gebruiken als ik er niet ben?

Nee. Maar, iemand kan wel even een geregistreerde nickname in gebruik nemen voor maximaal 60 seconden. In deze tijdspanne zal NickServ die persoon de kans geven om zich te identificeren voor de geregistreerde nickname in kwestie. Indien deze persoon dit niet kan, bijvoorbeeld omdat hij/zij het wachtwoord niet weet, of omdat hij/zij zich niet binnen de 60 seconden identificeert, dan zal de nickname gewijzigd worden naar GastXXXXX en de geregistreerde nickname 2 minuten geblokkeerd worden.

11. Ik wil mijn nickname registratie ongedaan maken/verwijderen, hoe doe ik dat?

Om uw nickname registratie ongedaan te maken moet u het volgende commando typen terwijl u reeds aangemeld bent met uw geregistreerde nickname:
/msg NickServ DROP nickname
Vervang nickname door uw nickname.
Let goed op de /, deze moet helemaal vooraan staan, anders riskeert u dat het commando op de chatroom terecht komt waar iedereen dit vervolgens zal kunnen zien, en zal ook de registratie niet ongedaan gemaakt worden.

Indien het lukt (of mislukt) zal NickServ dit meteen bevestigen door u een bericht te sturen op de chat.

Wanneer dit voltooid is komt de nickname in kwestie weer vrij voor eventuele registratie door iemand anders.

Noot: Indien u uw nickname langer dan 90 dagen niet gebruikt zal deze automatisch komen te vervallen en wordt de registratie ook alsnog ongedaan gemaakt/verwijderd.